zarządzenie nr

z dnia

w sprawie

 

65/2015

29-12-2015 wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych
z drogi na terenie Powiatu Pabianickiego

obowiązujące

64/2015

21-12-2015 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

63/2015

21-12-2015 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

62/2015

17-12-2015 powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

61/2015

15-12-2015 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii

obowiązujące

60/2015

15-12-2015 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Biurze Zarządu

obowiązujące

59/2015

14-12-2015 wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych działającego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

58/2015

04-12-2015 przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji Starostwa Powiatowego w Pabianicach

obowiązujące

57/2015

24-11-2015 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

56/2015

19-11-2015 zmiany zarządzenia o powołaniu Komisji ds. Naboru

obowiązujące

55/2015

19-11-2015 zmiany zarządzenia o powołaniu Komisji ds. Naboru

obowiązujące

54/2015

13-11-2015 w sprawie zmiany planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2015 rok

obowiązujące

53/2015

12-11-2015 organizacji Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej na terenie powiatu pabianickiego

obowiązujące

52/2015

04-11-2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii

obowiązujące

51/2015

04-11-2015 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

50/2015

04-11-2015 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji i Funduszy

obowiązujące

49/2015

02-11-2015 zmiany szczegółowego podziału zadań pośród członków Zarządu Powiatu Pabianickiego oraz Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu

obowiązujące

48/2015

27-10-2015 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii

obowiązujące

47/2015

20-10-2015 przygotowania i przeprowadzenia treningu Akcji Kurierskiej pk. „UZUPEŁNIENIE – 15” - Sprawdzenie przyjętych rozwiązań w zakresie alarmowego uzupełnienia sił zbrojnych

obowiązujące

46/2015

14-10-2015 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa

obowiązujące

45/2015

08-10-2015 owołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

obowiązujące

44/2015

06-10-2015 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji i Funduszy

obowiązujące

43/2015

25-09-2015 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

42/2015

17-09-2015 powołania składu Powiatowej Rady Sportu

obowiązujące

41/2015

11-09-2015 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii

obowiązujące

40/2015

26-08-2015 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Wydziale Finansowym

obowiązujące

39/2015

19-08-2015 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

38/2015

06-08-2015 powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

uchylone

37/2015

30-07-2015 przeprowadzenia na terenie powiatu pabianickiego treningu systemu ostrzegania i alarmowania

obowiązujące

36/2015

21-07-2015 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu

obowiązujące

35/2015

30-06-2015 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia referatu Kancelaria Starosty w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

34/2015

30-06-2015 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia referatuPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

33/2015

22-06-2015 ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach
dni wolnych od pracy w roku 2015

obowiązujące

32/2015

15-06-2015 ustanowienia społecznego opiekuna zabytków

obowiązujące

31/2015

15-06-2015 zasad ustanawiania społecznego opiekuna zabytków

obowiązujące

30/2015

15-06-2015 zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach

obowiązujące

29/2015

08-06-2015 powołania Komisji do dokonania oceny
i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania

obowiązujące

28/2015

08-06-2015 powołania Komisji ds. wyboru brokera ubezpieczeniowego
dla Powiatu Pabianickiego, Starostwa Powiatowego w Pabianicach
i podległych powiatowych jednostek organizacyjnych

obowiązujące

27/2015

08-06-2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Programowejw Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznegow Pabianiacach

obowiązujące

26/2015

03-06-2015 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu

obowiązujące

25/2015

03-06-2015 zmiany w składzie komisji bezpieczeństwa i porządku

obowiązujące

24/2015

25-05-2015 wprowadzenia procedury wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Powiatu Pabianickiego, Starostwa Powiatowego w Pabianicach i podległych powiatowych jednostek organizacyjnych

obowiązujące

23/2015

20-05-2015 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

22/2015

13-05-2015 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Wydziale Finansowym

obowiązujące

21/2015

30-04-2015 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

obowiązujące

20/2015 30-04-2015 wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

19/2015

29-04-2015 powołania członków Rady Programowej
w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego
w Pabianiacach

obowiązujące

18/2015

17-04-2015 organizacji systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie pabianickim

obowiązujące

17/2015

09-04-2015 zatwierdzenia sprawozdania powiatowego rzecznika konsumentów za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia
2014 roku

obowiązujące

16/2015

31-03-2015 zatwierdzenia sprawozdania powiatowego rzecznika konsumentów za okres
od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

obowiązujące

15/2015

23-03-2015 regulaminu przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub oddania w użytkowanie

obowiązujące

14/2015

13-03-2015 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii

obowiązujące

13/2015

11-03-2015 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Wydziale Oświaty i Wychowania

obowiązujące

12/2015

09-03-2015 zmian w składzie komisji likwidacyjnej

obowiązujące

11/2015

23-02-2015 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii

obowiązujące

10/2015

16-02-2015 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu

obowiązujące

09/2015

12-02-2015 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2015 roku

obowiązujące

08/2015

12-02-2015 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2015 roku

obowiązujące

07/2015

30-01-2015 powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Pabianickiego na realizację zadania własnego Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 r. oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji

obowiązujące

06/2015

29-01-2015 ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

obowiązujące

05/2015

27-01-2015 powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy

obowiązujące

04/2015

15-01-2015 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu

obowiązujące

03/2015

15-01-2015 „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pabianicach”

obowiązujące

02/2015

14-01-2015 informacji o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 r.

obowiązujące

01/2015

12-01-2015 zatwierdzenia planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2015 rok

obowiązujące

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:23.02.2015 11:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:02.10.2019 15:43