zarządzenie nr

z dnia

w sprawie

 

36/2016

30-12-2016 zatwierdzenia "Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących włascość Skarbu Państwa na terenie powiatu pabianickiego"

obowiązujące

35/2016

30-12-2016 ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

obowiązujące

34/2016

05-12-2016 wprowadzenia "Instrukcji rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego" oraz w sprawie wprowadzenia "Procedury obiegu dokumentów podatkowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego w celu przygotowania i złożenia scentralizowanej deklaracji VAT Powiatu Pabianickiego

uchylone

33/2016

02-12-2016 zmiany planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2016 rok

obowiązujące

32/2016

01-12-2016 postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą tajemnica skarbowa w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

31/2016

28-11-2016 zmiany Zarządzenia Nr 29/16 Starosty Pabianickiego z dnia 27 października 2016 roku

obowiązujące

29/2016

27-10-2016 przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji Starostwa Powiatowego w Pabianicach

obowiązujące

28/2016

06-10-2016 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Wydziale Finansowym

obowiązujące

27/2016

20-09-2016 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Wydziale Finansowym

obowiązujące

26/2016

19-09-2016 powołania Komisji do dokonania wydzielenia i oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania

obowiązujące

25/2016

19-09-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Programowej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

obowiązujące

23/2016

24-08-2016 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

22/2016

24-08-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. funduszu zdrowotnego przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów

obowiązujące

21/2016

20-07-2016 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii

obowiązujące

20/2016

20-07-2016 powołania Komisji ds. Naboru na stanowiska pracy w Wydziale Finansowym

obowiązujące

19/2016

20-06-2016 zmiany w składzie komisji bezpieczeństwa i porządku

obowiązujące

18/2016

15-06-2016 wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego

obowiązujące

17/2016

19-05-2016 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

16/2016

29-04-2016 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

15/2016

27-04-2016 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

14/2016

18-04-2016 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Wydziale Finansowym

obowiązujące

13/2016

12-04-2016 wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

12/2016

31-03-2016 zatwierdzenia sprawozdania powiatowego rzecznika konsumentów za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

obowiązujące

11/2016

22-03-2016 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Referacie Kancelaria Starosty

obowiązujące

10/2016

29-02-2016 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2016 roku

obowiązujące

09/2016

29-02-2016 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2016 roku

obowiązujące

08/2016

10-02-2016 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach.

obowiązujące

07/2016

28-01-2016 powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Pabianickiego na realizację zadania własnego Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
w 2016 r. oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji.

obowiązujące

06/2015

26-01-2016 wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

obowiązujące

05/2015

22-01-2016 regulaminu przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub oddania w użytkowanie.

obowiązujące

04/2015

18-01-2016 zatwierdzenia planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2016 rok

obowiązujące

03/2015

18-01-2016 uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt

obowiązujące

02/2015

14-01-2016 informacji o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 r.

obowiązujące

01/2016

14-01-2016 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

obowiązujące

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:28.01.2016 11:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:09.02.2021 10:00