Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA
PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH

jednostki bezpośrednio realizujące zadania
wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:
/-/ Krzysztof Habura - starosta
/-/ Elżbieta Piekielniak - skarbnik

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec III kwartału 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice
Informację opublikował:Małgorzata Konicka
Data publikacji:15.03.2016 08:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak