Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA
PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH

jednostki bezpośrednio realizujące zadania

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:
/-/ Robert Jakubowski - z upoważnienia kierownika jednostki
/-/ Elżbieta Piekielniak - skarbnik

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec I kwartału 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice
Informację opublikował:Małgorzata Konicka
Data publikacji:26.04.2016 14:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Konicka
Data aktualizacji:26.04.2016 14:21