Pismo przesyłające operat szcunkowy dot. dz. nr 148/1 gm. Dłutów obręb 20 Świerczyna

Pismo
(przesyłające operat szacunkowy)
dot. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania
za nieruchomość położoną w gminie Dłutów, oznaczoną na mapie
z projektem podziału nieruchomości nr ewid. P.1008.2015.3577
z dnia 31 grudnia 2015 r. jako działka nr 148/1 o pow. 0,0007 ha,
obręb 20 Świerczyna

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pismo przesyłające operat szcunkowy dot. dz. nr 148/1 gm. Dłutów obręb 20 Świerczyna
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Informację wytworzył:Anna Dobrosz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.11.2017 13:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż