zarządzenie nr

z dnia

w sprawie

 

48/2018 16-11-2018 wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach uchylone
47/2018 15-11-2018 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
46/2018 08-11-2018 powołania Komisji do dokonania wydzielenia i oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania obowiązujące
45/2018 18-10-2018 zmiany planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2018 rok obowiązujące
44/2018 04-10-2018 regulaminu przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Skarb Państwa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub oddania w użytkowanie. obowiązujące
43/2018 04-10-2018 przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
42/2018 04-10-2018 zmieniające zarządzenie nr 62/15 Starosty Pabianickiego w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach obowiązujące
41/2018 19-09-2018 powołania Komisji do spraw dofinasowania doskonalenia zawodowego nauczycieli obowiązujące
40/2018 14-09-2018 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach obowiązujące
39/2018 14-09-2018 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach obowiązujące
38/2018 12-09-2018 powołania Komisji do spraw oceny przydatności, użyteczności, zagospodarowania lub likwidacji rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Pabianicach. uchylone
37/2018 12-09-2018 wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych działającego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach dla Powiatu Pabianickiego. obowiązujące
36/2018 12-09-2018 powołania Powiatowego Biura Wyborczego obowiązujące
35/2018 12-09-2018 powołania Komisji do oszacowania ilości i wartości drewna możliwego do pozyskania w wyniku usunięcia drzew zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego obowiązujące
34/2018 03-09-2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. funduszu zdrowotnego przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki oraz nauczycieli - emerytów i rencistów obowiązujące
33/2018 21-08-2018 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii obowiązujące
32/2018 18-07-2018 udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach obowiązujące
31/2018 18-07-2018 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Biurze Zarządu obowiązujące
30/2018 20-06-2018 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii obowiązujące
29/2018 04-06-2018 zmiany zarządzenia Nr 44/2014 dotyczącego udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach obowiązujące
28/2018 30-05-2018 wprowadzenia RODO oraz zmian do Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji zarządzania Systemami Informatycznymi Starostwie Powiatowym w Pabianicach obowiązujące
27/2018 29-05-2018 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy obowiązujące
26/2018 25-05-2018 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy obowiązujące
25/2018 25-05-2018 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach obowiązujące
24/2018 23-05-2018 powołania inspektora ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach obowiązujące
23/2018 17-05-2018 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy obowiązujące
22/2018 15-05-2018 zmiany w składzie komisji bezpieczeństwa
i porządku
obowiązujące

21/2018

14-05-2018 przyznawania nagrody uznaniowej dla Skarbnika Powiatu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego

obowiązujące

20/2018

14-05-2018 ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego

obowiązujące

19/2018

17-04-2018 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

18/2018

17-04-2018 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

17/2018

09-04-2018 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach

obowiązujące

16/2018

09-04-2018 powołania Komisji do dokonania wydzielenia i oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania

obowiązujące

15/2018

30-03-2018 zatwierdzenia sprawozdania powiatowego rzecznika konsumentów za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

obowiązujące

14/2018

20-03-2018 ustanowienia społecznego opiekuna zabytków

obowiązujące

13/2018

05-03-2018 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy

obowiązujące

12/2018

26-02-2018 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy

obowiązujące

11/2018

21-02-2018 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach.

obowiązujące

10/2018

21-02-2018 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych prze Powiat Pabianicki w 2018 roku

obowiązujące

09/2018

21-02-2018 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych prze Powiat Pabianicki w 2018 roku

obowiązujące

08/2018

16-02-2018 sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

obowiązujące

07/2018

12-02-2018 powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Pabianickiego na realizację zadania własnego Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r. oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji

obowiązujące

06/2018

23-01-2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. funduszu zdrowotnego przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki oraz nauczycieli emerytów i rencistów

obowiązujące

05/2018

17-01-2018 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy

obowiązujące

04/2018

15-01-2018 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach

obowiązujące

03/2018

15-01-2018 ustanowienia społecznego opiekuna zabytków

obowiązujące

02/2018

11-01-2018 informacji o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r.

obowiązujące

01/2018

08-01-2018 zatwierdzenia planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2018 rok

obowiązujące

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:08.06.2018 08:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:19.07.2021 11:03