zarządzenie nr

z dnia

w sprawie

1/2007

02-01-2007 szczegółowego podziału zadań pośród członków Zarządu Powiatu Pabianickiego oraz Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu.

2/2007

04-01-2007 regulaminu przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub oddawania w użytkowanie.

3/2007

09-01-2007 powołania komisji bezpieczeństwa i porządku.

4/2007

23-01-2007 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

5/2007

31-01-2007 zmian w składzie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pabianicach

6/2007

31-01-2007 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska.

7/2007

31-01-2007 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Zarządu Powiatu

8/2007

02-02-2007 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska.

9/2007

02-02-2007 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich

10/2007

07-02-2007 powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach.

11/2007

12-02-2007 zatwierdzenia planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na rok 2007

12/2007

14-02-2007 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

13/2007

23-02-2007 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Pabianickiego w roku 2007.

14/2007

06-03-2007 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym

15/2007

21-03-2007 zasad i warunków przyznawania pracownikom Starostwa Powiatowego w Pabianicach pomocy finansowej oraz dodatkowych świadczeń z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego.

16/2007

29-03-2007 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa.

17/2007

30-03-2007 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji i Funduszy.

18/2007

30-03-2007 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

19/2007

06-04-2007 powołania Komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej

20/2007

24-04-2007 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

21/2007

11-05-2007 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

22/2007

14-05-2007 dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

23/2007

28-05-2007 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

23a/2007

18-05-2007 zmiany w składzie komisji bezpieczeństwa i porządku

24/2007

04-06-2007 przeprowadzenia audytu wewnętrznego rozwiązań wdrożonych w ramach Akcji „Przejrzysta Polska” oraz przeprowadzenia audytu wewnętrznego funkcjonowania strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

25/2007

13-06-2007 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska.

26/2007

14-06-2007 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.

27/2007

19-06-2007 powołania komisji do dokonania podziału dokumentacji wyborczej na dokumentację niearchiwalną i dokumentację archiwalną.

28/2007

21-06-2007 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa.

29/2007

02-07-2007 zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych

30/2007

02-07-2007 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

31/2007

12-07-2007 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji i Funduszy.

32/2007

13-07-2007 zmiany Zarządzenia Nr 30/07 Starosty Pabianickiego z dnia 2 lipca 2007 roku.

33/2007

18-07-2007 powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

34/2007

30-07-2007 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.

35/2007

13-08-2007 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Geodety Powiatowego

36/2007

13-08-2007 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa

37/2007

20-08-2007 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i tryb przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska.

38/2007

21-08-2007 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

39/2007

23-08-2007 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

40/2007

27-08-2007 wysokości i warunków ustalania należności przysługujących pracownikom Starostwa Powiatowego w Pabianicach z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy

41/2007

03-09-2007 ustalenia szczegółowych zasad przyznawania dodatków oraz nagród dla nauczycieli pełniących funkcję kierownicze

42/2007

14-09-2007 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

43/2007

25-09-2007 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Rady Powiatu

44/2007

08-10-2007 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym

45/2007

23-10-2007 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

46/2007

26-10-2007 ogłoszenia terminu wyborów Komisji Etyki Starostwa Powiatowego w Pabianicach i powołania Komisji Wyborczej oraz zmian niektórych zarządzeń

47/2007

29-10-2007 wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

48/2007

07-11-2007 zmiany planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na rok 2007

49/2007

07-11-2007 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

50/2007

19-11-2007 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu.

51/2007

20-11-2007 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym.

52/2007

22-11-2007 wyznaczenia jednostek do wykonywania czynności w zakresie usuwania, przemieszczania oraz parkowania pojazdów na terenie Powiatu Pabianickiego

53/2007

06-12-2007 zarządzenia spisu z natury składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz inwentaryzacji w drodze pozyskania potwierdzenia sald lub w drodze weryfikacji

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:02.10.2018 16:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:03.10.2018 10:29