zarządzenie nr

z dnia

w sprawie

1/2004

19-01-2004 powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach.

2/2004

26-01-2004 zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

3/2004

10-02-2004 zasad przydziału i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.

4/2004

22-03-2004 zmian w składzie komisji likwidacyjnej.

5/2004

04-05-2004 utraty mocy prawnej niektórych zarządzeń.

6/2004

04-05-2004 przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz ich wydzieżawiania lub wynajmowania.

7/2004

17-05-2004 ograniczenia działalności gospodarczej oraz wykonywania niektórych prac przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i osób wydających decyzje z upoważnienia Starosty Pabianickiego.

8/2004

17-05-2004 utworzenia funduszu premiowego dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach na stanowiskach pomocniczych i obsługi oraz warunków przyznawania i wypłacania premii.

9/2004

18-05-2004 wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach.

10/2004

18-05-2004 zmiany regulaminu świadczeń socjalnych.

11/2004

21-06-2004 przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

12/2004

19-07-2004 zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

13/2004

27-08-2004 zmiany regulaminu świadczeń socjalnych

14/2004

15-09-2004 zmiany dokumentacji określającej zasady prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Pabianicach.

15/2004

15-09-2004 zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych

16/2004

15-09-2004 zmiany ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

17/2004

15-09-2004 zmiany inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

18/2004

28-09-2004 zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych

19/2004

25-10-2004 powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pabianicach

20/2004

12-11-2004 regulaminu przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub oddawania w użytkowanie:

21/2004

30-11-2004 zmiany w składzie komisji bezpieczeństwa i porządku

22/2004

20-12-2004 zmiany regulaminu świadczeń socjalnych

23/2004

22-12-2004 zarządzenia spisu z natury składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach

24/2004

29-12-2004 ustanowienia kodeksu etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach

25/2004

29-12-2004 ustanowienia polityki kadrowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach

26/2004

29-12-2004 ustanowienia polityki wynagradzania i awansowania pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

27/2004

29-12-2004 aplikacji administracyjnej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2004 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:03.10.2018 11:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:04.10.2018 08:52