zarządzenie nr

z dnia

w sprawie

1/2006

02-01-2006 planu kontroli audytu wewnętrznego na 2006 rok

2/2006

10-01-2006 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów

3/2006

17-01-2006 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

4/2006

25-01-2006 zatwierdzenia planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na rok 2006.

5/2006

27-01-2006 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu.

6/2006

13-02-2006 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa

7/2006

16-02-2006 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

8/2006

24-02-2006 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym.

9/2006

24-02-2006 zasad wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami oraz wypłacania dodatków płacowych dla nauczycieli w jednostkach oświatowo - wychowawczych Powiatu Pabianickiego

10/2006

08-03-2006 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

11/2006

13-03-2006 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Pabianickiego w roku 2006.

12/2006

20-03-2006 powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach

13/2006

27-03-2006 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

14/2006

27-03-2006 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Organizacyjnym

15/2006

13-04-2006 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

16/2006

18-04-2006 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym

17/2006

18-04-2006 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym

18/2006

20-04-2006 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów

19/2006

24-04-2006 realizacji zadania "Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

20/2006

24-04-2006 realizacji zadania "Opracowanie broszury, Przejrzysty urząd - informacje dla mieszkańców" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

21/2006

24-04-2006 realizacji zadania "Opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

22/2006

24-04-2006 realizacji zadania "Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

23/2006

10-05-2006 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

24/2006

25-05-2006 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na 3 wolne stanowiska pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa

25/2006

29-05-2006 zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych

26/2006

02-06-2006 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

27/2006

21-06-2006 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym

28/2006

22-06-2006 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania "Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska.

29/2006

26-06-2006 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

30/2006

29-06-2006 wprowadzenia procedur corocznego przeglądu i stałego monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz zmiany Kodeksu Etyki

31/2006

10-07-2006 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydziału i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.

32/2006

10-07-2006 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

33/2006

17-07-2006 zatwierdzenia systemu i przeprowadzania badań funkcjonowania katalogu usług przygotowanego w ramach realizacji zadania "Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

34/2006

24-07-2006 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa.

35/2006

07-08-2006 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym

36/2006

09-08-2006 formy, zakresu tematycznego, terminów oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie i wydawanie broszury "Przejrzysty urząd - informacje dla mieszkańców"

37/2006

30-08-2006 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

38/2006

31-08-2006 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania "Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

39/2006

01-09-2006 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa

40/2006

06-09-2006 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

41/2006

07-09-2006 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym

42/2006

14-09-2006 powołania Powiatowego Biura Wyborczego

43/2006

10-10-2006 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

44/2006

13-10-2006 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

45/2006

13-10-2006 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym

46/2006

18-10-2006 planu kontroli audytu wewnętrznego na 2007 rok

47/2006

24-10-2006 zmian w składzie komisji inwentaryzacyjnej

48/2006

24-10-2006 przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

49/2006

24-10-2006 utworzenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

50/2006

31-10-2006 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania "Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska.

51/2006

31-10-2006 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

52/2006

31-10-2006 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

53/2006

31-10-2006 dokumentacji określającej zasady prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Pabianicach.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2006 roku.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:04.10.2018 08:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:04.10.2018 12:53