Zarząd Powiatu Pabianickiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Pabianickiego do wyrażenia opinii w przedmiocie projektu Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Projekt Programu został zamieszczony w Załączniku.

Konsultacje prowadzi Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich. Uwagi i opinie prosimy zgłaszać w terminie od dnia 8 października do dnia 16 października 2018 r. drogą mailową na adres: kkardas@powiat.pabianice.pl .

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Katarzyna Kardas
Data publikacji:08.10.2018 14:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Irena Grenda
Informację aktualizował:Katarzyna Kardas
Data aktualizacji:08.10.2018 14:42