Zarząd Powiatu Pabianickiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Pabianickiego do wyrażenia opinii w przedmiocie projektu Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Projekt Programu wraz z uchwałą został zamieszczony w Załączniku.

Konsultacje prowadzi Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich. Uwagi i opinie prosimy zgłaszać w terminie 3-12 listopada 2020 r. drogą mailową na adres: sgabara@powiat.pabianice.pl .

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o konsulatcjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Gabriel Grzejszczak
Data publikacji:03.11.2020 11:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Gabriel Grzejszczak
Data aktualizacji:03.11.2020 11:17