Zarząd Powiatu Pabianickiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Pabianickiego do wyrażenia opinii
w przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczególnych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli w szkołach lub placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pabianicki oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Projekt uchwały został zamieszczony w Załączniku.

Konsultacje prowadzi Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Uwagi i opinie prosimy zgłaszać w terminie od dnia 3 sierpnia 2021 roku do dnia 10 sierpnia 2021 r. drogą mailową na adres: lforysiak@powiat.pabianice.pl.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne – w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczególnych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli w szkołach lub placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pabianicki oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:03.08.2021 08:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:27.08.2021 14:48