wersja do wydruku Dorota Chojak 22.02.2008 11:21

Rejestr Zarządzeń Starosty Powiatu Pabianickiego podejmowanych w 2008 roku

zarządzenie nr

z dnia

w sprawie

1/2008

10-01-2008 zatwierdzenia planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na rok 2008

2/2008

10-01-2008 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

3/2008

8-02-2008 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Pabianickiego w roku 2008.

4/2008

14-02-2008 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

5/2008

14-02-2008 regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Starostwa Powiatowego
w Pabianicach

6/2008

26-02-2008 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

7/2008

10-03-2008 zmiany Zarządzenia Nr 6/2008 Starosty Pabianickiego z dnia 26 lutego 2008 roku

8/2008

11-03-2008 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

9/2008

17-03-2008 wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji

10/2008

17-03-2008 powołania administratora systemu

11/2008

17-03-2008 powołania zespołu do spraw ochrony danych osobowych

12/2008

17-03-2008 ustalenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

13/2008

18-03-2008 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów

14/2008

18-03-2008 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów

15/2008

19-03-2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

16/2008

25-03-2008 szczegółowego podziału zadań pośród członków Zarządu Powiatu Pabianickiego oraz Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu

17/2008

31-03-2008 rozpoczęcia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

18/2008

02-04-2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji
d/s Organizacji i Zarządzania Ruchem Drogowym na Drogach Powiatowych i Gminnych w Powiecie Pabianickim

19/2008

25-04-2008 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

20/2008

06-05-2008 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

20/2008

06-05-2008 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

21/2008

14-05-2008 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Oświaty i Wychowania

22/2008

27-05-2008 zmian w składzie komisji likwidacyjnej

23/2008

29-05-2008 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na zwalniane stanowisko Sekretarza Powiatu

24/2008

30-05-2008 zmiany w składzie komisji bezpieczeństwa i porządku

25/2008

16-06-2008 polityki bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym
w Pabianicach

26/2008

16-06-2008 utworzenia referatu w Wydziale Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa
Powiatowego w Pabianicach

27/2008

16-06-2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji
d/s Organizacji i Zarządzania Ruchem Drogowym na
Drogach Powiatowych i Gminnych w Powiecie Pabianickim

28/2008

16-06-2008 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

29/2008

23-06-2008 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa

30/2008

23-06-2008 powołania Komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej

31/2008

27-06-2008 organizacji szkoleń dotyczących zasad postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach
w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych

32/2008

30-06-2008 szczegółowego podziału zadań pośród członków Zarządu Powiatu Pabianickiego oraz Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu

33/2008

30-06-2008 powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

34/2008

11-07-2008 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Zarządu Powiatu

35/2008

14-07-2008 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

36/2008

15-07-2008 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

37/2008

16-07-2008 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa

38/2008

22-07-2008 wyznaczenia osób odpowiedzialnych za dostęp do informacji publicznej oraz za Biuletyn Informacji Publicznej

39/2008

22-07-2008 ograniczenia działalności gospodarczej oraz
wykonywania niektórych prac przez pracowników
Starostwa Powiatowego w Pabianicach, kierowników
powiatowych jednostek organizacyjnych i osób
wydających decyzje z upoważnienia Starosty
Pabianickiego

40/2008

22-07-2008 ustalenia zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych

41/2008

28-07-2008 czasu pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Starostwie Powiatowym w Pabianicach na stanowisku kierowcy samochodu osobowego

42/2008

31-07-2008 organizacji całodobowego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

43/2008

06-08-2008 regulaminu przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub oddawania
w użytkowanie

44/2008

06-08-2008 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej zasady prowadzenia rachunkowości
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

45/2008

19-08-2008 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

46/2008

29-08-2008 zmiany Zarządzenia Nr 19/99 Starosty Pabianickiego z dnia 2 sierpnia 1999 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów.

47/2008

03-09-2008 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

48/2008

19-09-2008 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

49/2008

24-09-2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za dostęp do informacji publicznej oraz za Biuletyn Informacji Publicznej

50/2008

24-09-2008 zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia działalności gospodarczej oraz wykonywania niektórych prac przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i osób wydających decyzje z upoważnienia Starosty Pabianickiego

51/2008

24-09-2008 organizacji systemu wykrywania i alarmowania w powiecie pabianickim

52/2008

01-10-2008 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Zarządu Powiatu

53/2008

01-10-2008 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

54/2008

03-10-2008 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

55/2008

14-10-2008 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

56/2008

24-10-2008 utworzenia punktu informacyjno – konsultacyjnego
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

57/2008

07-11-2008 powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pabianicach

57/2008

07-11-2008 powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pabianicach

58/2008

20-11-2008 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

59/2008

20-11-2008 zmiany planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na rok 2008

60/2008

25-11-2008 zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego
w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

61/2008

2-12-2008 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w wydziale Komunikacji i Transportu

62/2008

9-12-2008 zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

63/2008

18-12-2008 zarządzenia spisu z natury składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz inwentaryzacji w drodze pozyskania potwierdzenia sald lub w drodze weryfikacji

64/2008

19-12-2008 ustalenia zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych

65/2008

19-12-2008 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w wydziale Finansowym

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Zarządzeń Starosty Powiatu Pabianickiego podejmowanych w 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.02.2008 11:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.12.2013 10:29 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
30.12.2008 12:46 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
30.12.2008 12:46 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
24.12.2008 11:30 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
22.12.2008 12:47 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
24.11.2008 11:54 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
24.11.2008 11:46 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
20.11.2008 15:31 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
13.11.2008 12:42 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
27.10.2008 10:53 Edycja dokumentu: Dodanie do rejestru Zarządzenia Nr 56/08
(Wojciech Goss)
16.10.2008 11:59 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
14.10.2008 13:03 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
14.10.2008 10:54 Zarządzenie Nr 51/08 w sprawie organizacji systemu
wykrywania i alarmowania w powiecie pabianickim

(Dorota Chojak)
07.10.2008 15:57 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
02.10.2008 14:13 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
02.10.2008 13:53 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
25.09.2008 14:09 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
25.09.2008 14:06 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
23.09.2008 11:42 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
04.09.2008 11:33 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
29.08.2008 10:36 Dodanie Zarządzenia Starosty Nr 46/08.
(Wojciech Goss)
20.08.2008 14:59 Edycja dokumentu (Wojciech Goss)
20.08.2008 14:58 Edycja dokumentu (Wojciech Goss)
08.08.2008 17:17 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
08.08.2008 17:15 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
07.08.2008 16:43 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
06.08.2008 14:31 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
05.08.2008 17:30 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
30.07.2008 10:50 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
23.07.2008 15:33 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
23.07.2008 15:15 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
21.07.2008 11:12 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
21.07.2008 11:11 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
04.07.2008 15:06 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
04.07.2008 15:05 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
30.06.2008 11:22 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
30.06.2008 11:15 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
30.06.2008 11:03 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
26.06.2008 09:54 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
20.06.2008 15:49 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
20.06.2008 15:45 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
20.06.2008 15:42 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
16.06.2008 14:09 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
16.06.2008 14:06 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
13.06.2008 11:39 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
29.05.2008 10:25 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
29.05.2008 10:21 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
07.05.2008 11:13 Zarządzenie Nr 20/08 z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

(Dorota Chojak)
30.04.2008 10:43 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
30.04.2008 10:41 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
30.04.2008 10:38 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
15.04.2008 13:49 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
02.04.2008 15:05 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
25.03.2008 12:19 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
17.03.2008 10:10 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
27.02.2008 14:07 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
22.02.2008 11:45 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
22.02.2008 11:39 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
22.02.2008 11:37 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
22.02.2008 11:21 Rejestr Zarządzeń podejmowanych w 2008 r.
(Dorota Chojak)