zarządzenie nr

z dnia

w sprawie

1/2009

12-01-2009 zatwierdzenia planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na rok 2009

2/2009

16-01-2009 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

3/2009

20-01-2009 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia referatu
w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach

4/2009

21-01-2009 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia
oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

5/2009

21-01-2009 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Infrastruktury i Spraw Obywatelskich

6/2009

30-01-2009 zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi

7/2009

12-02-2009 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji i Funduszy

8/2009

12-02-2009 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia
oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

9/2009

13-02-2009 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

10/2009

26-02-2009 zmiany Zarządzenia Nr 9/09 Starosty Pabianickiego z dnia 13 lutego 2009 roku.

11/2009

04-03-2009 ustalenia zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych

12/2009

04-03-2009 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Pabianickiego w roku 2009

13/2009

05-03-2009 założeń i programu służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

14/2009

10-03-2009 Polityki Szkoleniowej w Starostwie Powiatowym
w Pabianicach

15/2009

20-03-2009 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

16/2009

17-03-2009 odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach

17/2009

17-03-2009 powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach

18/2009

19-03-2009 ustalenia zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych

19/2009

30-03-2009 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

20/2009

08-04-2009 przyjęcia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta za rok 2008

21/2009

15-04-2009 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

22/2009

20-04-2009 w sprawie rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym

23/2009

21-04-2009 powołania komisji egzaminacyjnej do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Pabianicach 

24/2009

24-04-2009 określenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach

25/2009

28-04-2009   w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz gospodarstw pomocniczych Powiatu Pabianickiego 

26/2009

28-04-2009 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

27/2009

30-04-2009 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji i Funduszy

28/2009

07-05-2009 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

29/2009

14-05-2009 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

30/2009

15-05-2009 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa.

31/2009

20-05-2009 powołania komisji egzaminacyjnej do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

32/2009

01-06-2009 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

33/2009

10-06-2009 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji i Funduszy

34/2009

18-06-2009 powołania komisji egzaminacyjnej do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

35/2009

03-07-2009 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

36/2009

09-07-2009 powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego

37/2009

23-07-2009 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów

38/2009

24-07-2009 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia
oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania
ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

39/2009

30-07-2009 zmiany zarządzenia nr 12/09 Starosty Pabianickiego z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Pabianickiego

40/2009

31-07-2009 powołania zespołu do spraw ochrony danych osobowych

41/2009

06-08-2009 przyznawania nagrody uznaniowej dla Skarbnika Powiatu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz gospodarstw pomocniczych Powiatu Pabianickiego

42/2009

11-08-2009 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

43/2009

12-08-2009 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów

44/2009

14-08-2009 powołania komisji egzaminacyjnej do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

45/2009

28-08-2009 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów

46/2009

31-08-2009 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

47/2009

18-09-2009 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów

48/2009

18-09-2009 powołania komisji egzaminacyjnej do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

49/2009

23-09-2009 zmiany w składzie komisji bezpieczeństwa i porządku

50/2009

23-09-2009 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

51/2009

09-10-2009 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

52/2009

15-10-2009 powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach

53/2009

04-11-2009 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia
oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

54/2009

04-11-2009 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Oświaty i Wychowania

55/2009

16-11-2009 zmiany planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na rok 2009

56/2009

16-11-2009 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

57/2009

17-11-2009 powołania komisji egzaminacyjnej do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

58/2009

11-12-2009 zarządzenia spisu z natury składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz inwentaryzacji w drodze pozyskania potwierdzenia sald lub w drodze weryfikacji

59/2009

18-12-2009 ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

60/2009

31-12-2009 utworzenia referatu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Zarządzeń Starosty Powiatu Pabianickiego podjętych w 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:21.01.2009 12:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:31.12.2009 12:27