wersja do wydruku Dorota Chojak 03.01.2012 09:58

Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2011 roku

Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

175/11

05-12-2011 przekazania realizacji projektu pn. "Wykorzystaj szansę – osiągniesz sukces" w ramach działania 9.2 PO KL

176/11

05-12-2011 upoważnienia do podpisania umowy o dofinansowanie
i realizacji projektu "Wykorzystaj szansę – osiągniesz sukces" w ramach działania 9.2 PO KL

177/11

05-12-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

178/11

05-12-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

179/11

05-12-2011 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu

180/11

12-12-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

181/11

12-12-2011 sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora w przypadku jego nieobecności

182/11

12-12-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

183/11

12-12-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

184/11

12-12-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

185/11

12-12-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

186/11

12-12-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

187/11

12-12-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

188/11

19-12-2011 upoważnienia osób do podpisania umów, wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz sporządzenia w formie aktu notarialnego oświadczenia
o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego dotyczących wykonania tymczasowej przeprawy przez rzekę Młynówkę
w miejscowości Talar - droga powiatowa nr 4912E

189/11

19-12-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

190/11

19-12-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

191/11

19-12-2011 uchwalenia „Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach”

192/11

22-12-2011 zmieniajaca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

193/11

22-12-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

194/11

22-12-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

195/11

22-12-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

196/11

22-12-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

197/11

22-12-2011 uaktualnienia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

198/11

27-12-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie procedur kontroli finansowej

199/11

27-12-2011 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

200/11

27-12-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

201/11

27-12-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

202/11

28-12-2011 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

203/11

28-12-2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2012 09:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż