zarządzenie nr

z dnia

w sprawie

w sprawie

65/2013

31-12-2013 zasad przydziału i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.

obowiązujące

64/2013

31-12-2013 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia
oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania "Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska.

obowiązujące

63/2013

23-12-2013 powołania komisji egzaminacyjnej do egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

62/2013

20-12-2013 wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na terenie Powiatu Pabianickiego

obowiązujące

61/2013

17-12-2013 powołania komisji do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Pabianicach

obowiązujące

60/2013

17-12-2013 zarządzenia spisu z natury składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz inwentaryzacji w drodze pozyskania potwierdzenia sald lub w drodze weryfikacji

obowiązujące

59/2013

09-12-2013 ustalenia Regulaminu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Pabianicach

obowiązujące

58/2013

09-12-2013 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach

obowiązujące

57/2013

05-12-2013 uchylenia Zarządzenia Nr 52/2013 Starosty
Pabianickiego z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Pabianicach

obowiązujące

56/2013

05-12-2013 uchylenia Zarządzenia Nr 51/2013 Starosty
Pabianickiego z dnia 14 listopada 2013 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach

obowiązujące

55/2013

05-12-2013 uchylenia Zarządzenia Nr 50/2013 Starosty
Pabianickiego z dnia 4 listopada 2013 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach

obowiązujące

54/2013

27-11-2013 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

53/2013

27-11-2013 zmiany planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

obowiązujące

52/2013

15-11-2013 powołania komisji do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Pabianicach.

uchylone

51/2013

14-11-2013 ustalenia Regulaminu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Pabianicach.

uchylone

50/2013

04-11-2013 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach

uchylone

49/2013

31-10-2013 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

48/2013

14-10-2013 przyjęcia nowego Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych działającego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach dla Powiatu Pabianickiego

obowiązujące

47/2013

11-10-2013 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

46/2013

18-09-2013 funkcjonowania systemu wykrywania, ostrzegania
i alarmowania (SWOiA) ludności powiatu pabianickiego

obowiązujące

45/2013

17-09-2013 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

44/2013

13-09-2013 regulaminu przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub oddania
w użytkowanie.

obowiązujące

43/2013

10-09-2013 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii

obowiązujące

42/2013

09-09-2013 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników’’ wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska.

obowiązujące

41/2013

02-09-2013 zmiany zarządzenia w sprawie szczegółowego podziału zadań pośród członków Zarządu Powiatu Pabianickiego oraz Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu

obowiązujące

40/2013

21-08-2013 wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych działającego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach
dla Powiatu Pabianickiego

obowiązujące

39/2013

12-08-2013 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

38/2013

22-07-2013 przeprowadzenia na terenie powiatu pabianickiego treningu systemu ostrzegania i alarmowania

obowiązujące

37/2013

22-07-2013 powołania komisji egzaminacyjnej do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

36/2013

12-07-2013 powołania komisji likwidacyjnej

obowiązujące

35/2013

10-07-2013 regulaminu przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania, wyjamowania lub oddania w użytkowanie

obowiązujące

34/2013

01-07-2013 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska.

obowiązujące

33/2013

01-07-2013 wprowadzenia zmian do Polityki szkoleniowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach

obowiązujące

32/2013

26-06-2013 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

31/2013

20-06-2013 wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

obowiązujące

30/2013

17-06-2013 utworzenia w Starostwie Powiatowym w Pabianicach Biura Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów

obowiązujące

29/2013

24-05-2013 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

28/2013

23-05-2013 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów

obowiązujące

27/2013

23-05-2013 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia
oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska.

obowiązujące

26/2013

17-05-2013 zmieniające instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

25/2013

16-05-2013 określenia wzorów dokumentów dotyczących trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym
o uprawnieniach szkół publicznyh funkcjonujących
na terenie Powiatu Pabianickiego

obowiązujące

24/2013

16-05-2013 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

23/2013

09-05-2013 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

22/2013

25-04-2013 ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego
w Pabianicach dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania

obowiązujące

21/2013

25-04-2013 powołania komisji egzaminacyjnej do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

20/2013

16-04-2013 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej zasady prowadzenia rachunkowości
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

19/2013

16-04-2013 powołania komisji likwidacyjnej

obowiązujące

18/2013

10-04-2013 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej zasady prowadzenia rachunkowości
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

17/2013

10-04-2013 zmieniające instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

16/2013

10-04-2013 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

15/2013

27-03-2013 przyjęcia sprawozdania powiatowego rzecznika konsumentów za okres od 1 stycznia 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 roku

obowiązujące

14/2013

25-03-2013 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia
do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

13/2013

13-03-2013 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

12/2013

01-03-2013 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

11/2013

13-02-2013 ustalenia średnich miesięcznych wydatków
przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo -wychowawczych prowadzonych
przez Powiat Pabianicki w 2013 roku

obowiązujące

10/2013

13-02-2013 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2013 roku

obowiązujące

09/2013

01-02-2013 zmiany zarządzenia w sprawie zasad przydziału
i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej
oraz odzieżą i obuwiem roboczym

obowiązujące

08/2013

01-02-2013 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

07/2013

29-01-2013 powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Pabianickiego na realizację zadania własnego Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
w 2013 r. oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji

obowiązujące

06/2013

25-01-2013 wprowadzenia regulaminu przyznawania Patronatu
i Patronatu Honorowego przez Starostę Pabianickiego oraz jego udziału w Komitetach Honorowych

obowiązujące

05/2013

25-01-2013 wprowadzenia regulaminu zasad współorganizacji przedsięwzięć z zakresu sportu, kultury, turystyki, ochrony zdrowia i promocji Powiatu Pabianickiego

obowiązujące

04/2013

23-01-2013 informacji o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2013 r.

obowiązujące

03/2013

09-01-2013 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

02/2013

09-01-2013 zatwierdzenia planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

obowiązujące

01/2013

02-01-2013 ustalenia zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych

obowiązujące

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:07.01.2013 11:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:21.04.2015 15:40