zarządzenie nr

z dnia

w sprawie

status

58/2014

28-11-2014 regulaminu przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub oddania w użytkowanie

obowiązujące

56/2014

26-11-2014 przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji Starostwa Powiatowego w Pabianicach

obowiązujące

55/2014

25-11-2014 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

54/2014

21-11-2014 wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

53/2014

20-11-2014 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

52/2014

19-11-2014 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

51/2014

31-10-2014 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Biurze Zarządu

obowiązujące

50/2014

29-10-2014 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

49/2014

22-10-2014 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

48/2014

21-10-2014 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa

obowiązujące

47/2014

21-10-2014 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad
i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

obowiązujące

46/2014

17-10-2014 zmiany planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego
na 2014 rok

obowiązujące

45/2014

16-10-2014 zmiany składu Powiatowej Rady Sportu

obowiązujące

44/2014

07-10-2014 udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pabianicach

obowiązujące

43/2014

07-10-2014 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

42/2014

19-09-2014 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa

obowiązujące

41/2014

19-09-2014 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

obowiązujące

40/2014

15-09-2014 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

39/2014

18-08-2014 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

38/2014

01-08-2014 przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego przy współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu pabianickiego

obowiązujące

37/2014

28-07-2014 regulaminu przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub oddania w użytkowanie

obowiązujące

36/2014

25-07-2014 wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

35/2014

25-07-2014 przeprowadzenia na terenie powiatu pabianickiego treningu systemu ostrzegania i alarmowania

obowiązujące

34/2014

18-07-2014 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich

obowiązujące

33/2014

18-07-2014 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska.

obowiązujące

32/2014

07-07-2014 regulaminu przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub oddania w użytkowanie

obowiązujące

31/2014

01-07-2014 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Oświaty i Wychowania

obowiązujące

30/2014

01-07-2014 zmiany szczegółowego podziału zadań pośród członków Zarządu Powiatu Pabianickiego oraz Skarbnika Powiatu
i Sekretarza Powiatu

obowiązujące

29/2014

01-07-2014 zmiany zarządzenia o powołaniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pabianicach

obowiązujące

28/2014

30-06-2014 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

obowiązujące

27/2014

18-06-2014 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

26/2014

13-06-2014 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

25/2014

15-05-2014 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

24/2014

24-04-2014 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

23/2014

09-04-2014 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Finansowym

obowiązujące

22/2014

09-04-2014 zmiany załącznika do Zarządzenia Starosty Pabianickiego
w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym przygotowanej w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie” wykonywanego
w ramach Akcji Przejrzysta Polska.

obowiązujące

21/2014

03-04-2014 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska.

obowiązujące

20/2014

02-04-2014 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

19/2014

02-04-2014 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii

obowiązujące

18/2014

02-04-2014 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

obowiązujące

17/2014

01-04-2014 zasad udostępniania informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej będącej w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Pabianicach

obowiązujące

16/2014

31-03-2014 zatwierdzenia sprawozdania powiatowego rzecznika konsumentów za okres od 1 stycznia 2013 roku
do dnia 31 grudnia 2013 roku

obowiązujące

15/2014

25-03-2014 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

14/2014

24-03-2014 powołania komisji egzaminacyjnej do egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

13/2014

20-03-2014 powołania komisji bezpieczeństwa i porządku

obowiązujące

12/2014

13-03-2014 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

11/2014

11-03-2014 ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego
w Pabianicach dni wolnych od pracy w roku 2014

obowiązujące

10/2014

17-02-2014 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pabianicki
w 2014 roku

obowiązujące

09/2014

17-02-2014 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2014 roku Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

obowiązujące

08/2014

14-02-2014 przeprowadzenia na terenie powiatu pabianickiego treningu systemu ostrzegania i alarmowania

obowiązujące

07/2014

13-02-2014 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

06/2014

23-01-2014 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

05/2014

22-01-2014 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia Regulaminu Wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego
w Pabianicach

obowiązujące

04/2014

13-01-2014 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

03/2014

13-01-2014 zatwierdzenia kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2014 rok

obowiązujące

02/2014

02-01-2014 informacji o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 r.

obowiązujące

01/2014

02-01-2014 powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Pabianickiego na realizację zadania własnego Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 r. oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji

obowiązujące

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:15.01.2014 12:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:03.12.2014 11:07