Platforma zakupowa zamówień publicznych

­

Platforma zakupowa Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do których stosuje się ustawę Prawo Zamówień Publicznych prowadzone są na stronie platformazakupowa.pl - https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pabianice/proceedings

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony platformazakupowa.pl –

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pabianice/proceedings

Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacje Warunków Zamówienia wraz z załącznikami są dostępne na w/w stronie.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Platforma zakupowa zamówień publicznych
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.03.2021 10:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.03.2021 15:08 Edycja dokumentu (Wojciech Goss)
12.03.2021 10:19 Edycja dokumentu (Wojciech Goss)
12.03.2021 10:17 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Goss)