Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.06.2017 14:36 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 r. - korekta nr 2
04.04.2017 12:11 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 r. - korekta nr 1
04.04.2017 12:06 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 r. - korekta nr 1
04.04.2017 12:02 Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 31 grudnia 2016 r. - korekta nr 1
06.03.2017 11:08 Rb-50 - sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za IV kwartał 2016 r.
06.03.2017 10:55 Rb-50 sprawozdanie o dotacjach za IV kwartał 2016 r.
06.03.2017 10:34 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od początku roku do końca IV kwartału roku 2016
06.03.2017 10:20 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu tertorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2016 roku
06.03.2017 10:10 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kwartał 2016 roku
06.03.2017 10:06 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planun wydatków budżetowych za IV kwartał 2016 roku
06.03.2017 10:01 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2016 r.
06.03.2017 09:54 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
06.03.2017 09:48 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IV kwartału 2016 r.
06.03.2017 09:41 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec IV kwartału 2016 r.
06.03.2017 09:33 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016
16.11.2016 12:08 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał 2016 r.
16.11.2016 11:58 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za III kw. 2016 r.
16.11.2016 11:51 Rb-50 sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za III kwartał
16.11.2016 11:44 Rb-50 sprawozdanie o dotacjach za III kwartał 2016 roku
16.11.2016 11:00 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec III kwartału 2016 roku
16.11.2016 10:54 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec III kwartału 2016 roku
16.11.2016 10:48 Rb 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2016 r.
16.11.2016 10:40 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2016 r.
16.11.2016 10:10 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016
01.09.2016 10:25 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec II kwartału 2016 roku

1 2 następna