Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.05.2021 13:00 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od początku roku do końca IV kwartału roku 2018
26.05.2021 12:59 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od początku roku do końca III kwartału roku 2018
26.05.2021 12:55 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od początku roku do końca II kwartału roku 2018
26.05.2021 12:50 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od początku roku do końca I kwartału roku 2018
13.05.2019 12:22 Sprawozdanie finansowe za 2018 r. - Starostwo Powiatowe
07.05.2019 16:24 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Powiatu Pabianickiego za 2018 r.
07.05.2019 15:01 Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 r.
07.05.2019 14:51 Bilans łączny Powiatu Pabianickiego za 2018 r.
07.05.2019 14:38 Bilans z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2018 r.
26.02.2019 11:57 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IV kwartału 2018 r.
26.02.2019 11:42 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
26.02.2019 11:39 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 r.
26.02.2019 11:32 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
26.02.2019 11:30 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 r.
26.02.2019 11:24 Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 31 grudnia 2018 r.
25.10.2018 10:54 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec III kwartału 2018 r.
25.10.2018 10:31 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2018 r.
25.10.2018 10:10 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec III kwartału 2018 roku
25.10.2018 10:09 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2018 r.
25.10.2018 10:05 Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 30 września 2018 r.
25.10.2018 10:02 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r. - korekta nr 1
07.08.2018 10:00 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec II kwartału 2018 r.
07.08.2018 09:58 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r.
07.08.2018 09:55 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec II kwartału 2018 roku
07.08.2018 09:53 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r.

1 2 następna