Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2018 15:28 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespołach Szkół Nr 2,5 w Pabianicach oraz Zespole Szkół nr 4 w Konstantynowie Łódzkim
14.11.2018 15:53 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
06.11.2018 10:43 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
06.11.2018 10:39 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
06.11.2018 10:28 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim
04.10.2018 12:39 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.
25.09.2018 10:23 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach.
20.08.2018 09:19 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Porszewicach.
06.07.2018 10:23 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie.
14.06.2018 12:14 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Konstantynowie.
08.06.2018 11:08 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach.
14.05.2018 12:11 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach.
16.04.2018 15:25 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
23.03.2018 12:25 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach
09.03.2018 12:05 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespołach Szkół Nr 2,3 w Pabianicach, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego oraz Starostwie Powiatowym w Pabianicach.
27.02.2018 10:42 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespołach Szkół Nr 1,2,3 w Pabianicach