Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2018 21:21 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem – ubezpieczenie nadwyżkowe Powiatu Pabianickiego na lata 2019 - 2020
08.10.2018 10:50 Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych do siedziby urzędu w 2019 r.
04.10.2018 12:05 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów
04.10.2018 11:41 Informacja o unieważnieniu postępowania na wybór Wykonawcy robót pn. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E-ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów
27.09.2018 10:52 Biuro Zarządu PowiatZapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach
24.09.2018 11:00 Zapytanie ofertowe na Budowę chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów
11.07.2018 12:06 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego"
14.06.2018 08:41 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowej
27.04.2018 14:00 Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz dodatkowych licencji.
24.04.2018 17:11 Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe o zamówienie poniżej 30 000 euro na Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz dodatkowych licencji
23.04.2018 09:47 Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz dodatkowych licencji.
20.03.2018 12:03 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowych
27.02.2018 11:03 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Remont cząstkowy dróg powiatowych.