Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2019 13:40 Zapytanie ofertowe na usługę wydruku centralnego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach
14.11.2019 14:00 Zapytanie ofertowe na zakup oleju napędowego i etyliny do samochodów służbowych, maszyn i urządzeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach na rok 2020.
08.11.2019 12:52 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup rębaka do prac w pasie drogowym dróg powiatowych
07.11.2019 12:05 Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25, ul. Partyzancka 56, ul. Piłsudskiego 2 – budynek A.
16.10.2019 11:08 Zapytanie ofertowe na dostawę prasy do siedziby urzędu w 2020 r.
04.10.2019 14:05 Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych do siedziby urzędu w 2020 r.
25.09.2019 13:39 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń
12.06.2019 14:31 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka, Gmina Dłutów (dokumentacja projektowa)
04.04.2019 12:21 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup głowicy do koszenia trawy i krzaków w pasie drogowym dróg powiatowych
26.03.2019 15:28 Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego - zakup przełączników sieciowych
22.03.2019 08:30 Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe o zamówienie poniżej 30 000 euro na Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego - zakup przełączników sieciowych
19.03.2019 15:13 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowych
12.03.2019 16:44 Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego - zakup serwerów
12.03.2019 16:35 Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego - zakup przełączników sieciowych
12.03.2019 16:30 Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
12.03.2019 14:16 Zapytanie ofertowe na zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z instalacją stanowiskowych aparatów telefonicznych
06.02.2019 09:09 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Remont cząstkowy dróg powiatowych