Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.05.2021 13:42 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od początku roku do końca IV kwartału roku 2019
26.05.2021 13:39 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od początku roku do końca III kwartału roku 2019
26.05.2021 13:37 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od początku roku do końca II kwartału roku 2019
26.05.2021 13:08 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od początku roku do końca I kwartału roku 2019
07.07.2020 13:46 Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst
07.05.2020 09:56 Bilans z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 r.
07.05.2020 09:49 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Powiatu Pabianickiego za 2019 r.
07.05.2020 09:36 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 r.
07.05.2020 09:27 Rachunek zysków i strat za 2019 r.
07.05.2020 09:18 Bilans łączny Powiatu Pabianickiego za 2019 r.
07.05.2020 08:43 Sprawozdanie finansowe za 2019 r. - Starostwo Powiatowe w Pabianicach
07.05.2020 08:39 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 r.- korekta
26.02.2020 14:36 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec IV kwartału 2019 r.
26.02.2020 14:26 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 r.
26.02.2020 14:21 Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 31 grudnia 2019 r.
26.02.2020 14:18 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IV kwartału 2019 r.
26.02.2020 14:12 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku
26.02.2020 14:07 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 r.
30.10.2019 13:02 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec III kwartału 2019 r.
30.10.2019 12:59 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec III kwartału 2019 r.
30.10.2019 12:56 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2019 r.
30.10.2019 12:51 Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 30 września 2019 r.
30.10.2019 12:45 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2019 r.
16.08.2019 13:47 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 r. - korekta
07.08.2019 09:46 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec II kwartału 2019 r.

1 2 następna