Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.05.2021 13:57 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od początku roku do końca IV kwartału roku 2020
26.05.2021 13:54 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od początku roku do końca III kwartału roku 2020
26.05.2021 13:49 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od początku roku do końca II kwartału roku 2020
26.05.2021 13:47 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od początku roku do końca I kwartału roku 2020
13.05.2021 15:47 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec IV kwartału 2020 r. - korekta nr 3
13.05.2021 15:43 Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 31 grudnia 2020 r. - korekta nr 3
13.05.2021 15:31 Sprawozdanie finansowe za 2020 r Starostwa Powiatowego w Pabianicach
13.05.2021 14:17 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Powiatu Pabianickiego za 2020 r.
13.05.2021 14:03 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 r.
13.05.2021 13:18 Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
13.05.2021 13:14 Bilans łączny Powiatu Pabianickiego za 2020 r.
13.05.2021 12:57 Bilans z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2020 r.
28.04.2021 13:34 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec IV kwartału 2020 r. - korekta
28.04.2021 13:30 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 r. - korekta
28.04.2021 13:26 Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 31 grudnia 2020 r. - korekta
01.03.2021 11:02 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
01.03.2021 11:00 Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst
01.03.2021 10:46 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IV kwartału 2020 r.
01.03.2021 10:43 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 r.
01.03.2021 10:40 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec IV kwartału 2020 r.
01.03.2021 10:39 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 r.
01.03.2021 10:37 Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 31 grudnia 2020 r.
06.11.2020 10:49 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec III kwartału 2020 r.
06.11.2020 10:48 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec III kwartału 2020 r.
06.11.2020 10:45 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2020 r.

1 2 następna