Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2011 08:43 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec II kwartału 2011 roku
21.06.2011 14:53 I/166/2011 - opinia dotycząca możliowści spłaty kredytu zaciąganego w 2011r. do wysokości 3 000 000 zł
13.05.2011 11:22 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec I kwartału 2011 roku
13.05.2011 11:07 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2011 r.
13.05.2011 11:06 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
28.02.2011 13:02 I/56/2011 - opinia dotycząca możliowści sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Pabianickiego
28.02.2011 12:52 I/55/2011 - opinia dotycząca prawidłowości planowanej kwoty długu jst wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Powiatu Pabianickiego
28.02.2011 12:50 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
28.02.2011 12:48 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
28.02.2011 12:46 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2010 roku
28.02.2011 12:42 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2010 r.
10.01.2011 13:15 I/9/2011 - opinia dotycząca możliowści sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Pabianickiego
23.08.2010 10:38 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec II kwartału 2010 roku
23.08.2010 10:20 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
17.06.2010 14:59 I/86/2010 opinia RIO z dnia 15 czerwca 2010 r o możliwości spłaty kredytu długoterminowego do wysokości 6.000.000 zł zaciąganego przez Powiat Pabianicki w 2010 roku
10.05.2010 14:33 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010
10.05.2010 14:31 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec I kwartału 2010 roku
17.03.2010 11:50 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
17.03.2010 11:48 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
13.01.2010 15:37 I/160/2009 - opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2010 roku oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Powiatu Pabianickiego
27.10.2009 14:55 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009
11.08.2009 10:10 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
01.07.2009 12:55 I/8/2008 - opinia RIO o możliwości spłaty kredytu bankowego zaciąganego przez Powiat Pabianicki w 2008 roku
24.06.2009 10:07 I/76/2009 - opinia RIO o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Powiat Pabianicki w 2009 roku
24.06.2009 10:03 I/70/2009 - opinia RIO o możliwości spłaty kredytu bankowego zaciąganego przez Powiat Pabianicki w 2009 roku

poprzednia 1 2 3 4 5 następna