Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2009 13:42 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009
27.02.2009 13:07 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
27.02.2009 13:02 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
18.12.2008 11:42 I/140/2008 - opinia RIO w sprawie długu publicznego - 2009 rok
24.11.2008 09:56 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008
31.07.2008 09:58 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
12.12.2007 10:01 I/191/2007 - opinia RIO w sprawie długu publicznego
16.08.2007 12:26 Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kwartał 2007 roku
11.06.2007 15:09 I/176/06
20.06.2007 11:51 I/24/2007
28.03.2007 10:13 I/41/2007
11.06.2007 14:59 I/93/2007
04.06.2007 09:02 I/120/2007
31.12.2004 08:16 Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań za I-III kwartał 2004 r.
08.06.2006 12:34 Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kwartał 2005 r.
08.06.2006 12:39 Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kwartał 2005 r.
08.06.2006 12:44 Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kwartał 2005 r.
20.03.2006 15:56 Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kwartał 2005 r.
01.02.2006 14:01 I/8/2006
28.04.2006 13:02 Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kwartał 2006 r.
30.08.2006 15:06 Rb - Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kwartał 2006 r.
15.11.2006 10:34 Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kwartał 2006 r.
28.02.2007 09:25 Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kwartał 2006 r.
15.02.2007 11:46 I/24/2007- opinia RIO w sprawie długu publicznego
15.05.2007 12:49 Rb-Z-sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kwartał 2007 r.

poprzednia 1 2 3 4 5