Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.04.2006 12:47 Rb-27S - sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za I kwartał 2006 r.
28.04.2006 13:40 Rb-28S - sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I kwartał 2006 r.
28.04.2006 11:48 Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach i wydatkach za I kwartał 2006 r.
28.04.2006 12:52 Rb-N - sprawozdanie o stanie należności za I kwartał 2006 r.
28.04.2006 12:59 Rb-NDS sprawozdanie za I kwartał 2006 r.
30.08.2006 15:15 Rb-27s - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kwartał 2006 r.
30.08.2006 15:21 Rb-28s - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2006 r.
30.08.2006 15:26 Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach za II kwartał 2006 r.
30.08.2006 15:18 Rb-N - sprawozdanie o stanie należności za II kwartał 2006 r.
30.08.2006 15:23 Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za II kwartał 2006 r.
15.11.2006 10:19 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2006 r.
15.11.2006 10:22 Rb-28S - sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za III kwartał 2006 r.
15.11.2006 10:29 Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach za III kwartał 2006 r.
15.11.2006 10:25 Rb-N - sprawozdanie o stanie należnosci za III kwartał 2006 r.
15.11.2006 10:14 Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za III kwartał 2006 r.
28.02.2007 08:55 Rb-27s - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kwartał 2006 r.
28.02.2007 08:59 Rb-28s - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2006 r.
28.02.2007 09:18 Rb-31 - sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za IV kwartał 2006 r.
28.02.2007 09:22 Rb-33 - sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych za IV kwartał 2006 r.
27.02.2007 15:41 Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach za IV kwartał 2006 r.
28.02.2007 09:04 Rb-N - sprawozdanie o stanie należności za IV kwartał 2006 r.
28.02.2007 09:08 Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za IV kwartał 2006 r.