Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.02.2009 12:34 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach za IV kwartał 2008 roku
27.02.2009 12:27 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
27.02.2009 12:23 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
27.02.2009 12:01 Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
27.02.2009 11:57 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2008r.
27.02.2009 11:53 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
27.02.2009 11:49 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008
27.02.2009 11:46 Rb-33 sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
27.02.2009 11:40 Rb-31 sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
27.02.2009 11:38 Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2008 roku
27.02.2009 11:33 Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kwartał 2008 roku
24.11.2008 09:52 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2008 roku
24.11.2008 09:51 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kwartał 2008 roku
24.11.2008 09:48 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za III kwartał 2008 roku
24.11.2008 09:46 Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2008 roku
24.11.2008 09:40 Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2008 roku
31.07.2008 09:50 Rb-33 sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za II kwartał 2008 roku
31.07.2008 09:39 Rb-31 sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za II kwartał 2008 roku
31.07.2008 09:35 Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kwartał 2008 roku
31.07.2008 09:33 Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2008 roku
31.07.2008 09:31 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2008 roku
31.07.2008 09:28 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za II kwartał 2008 roku
31.07.2008 08:38 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kwartał 2008 roku
23.07.2008 08:40 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach za II kwartał 2008 roku
12.06.2008 13:18 Uchwała Nr I/38/2008 - opinia o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2007 rok

1 2 następna