Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.08.2010 12:59 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach za IV kwartał 2009 roku
23.08.2010 12:56 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za IV kwartał 2009 roku
17.03.2010 11:37 Rb-31 sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
17.03.2010 11:35 Rb-33 sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
17.03.2010 11:34 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2009r.
17.03.2010 11:33 Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
17.03.2010 11:31 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
17.03.2010 11:30 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 grudnia roku 2009
17.03.2010 11:29 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 grudnia roku 2009
17.03.2010 11:27 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r.
17.03.2010 11:25 Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2009 roku
17.03.2010 11:24 Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kwartał 2009 roku
27.10.2009 14:52 Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2009 roku
27.10.2009 14:48 Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2009 roku
27.10.2009 14:46 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 30 września 2009 r.
27.10.2009 14:42 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009
27.10.2009 14:30 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009
27.10.2009 14:25 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za III kwartał 2009 roku
27.10.2009 14:23 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach za III kwartał 2009 roku
11.08.2009 09:41 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach za II kwartał 2009 roku
11.08.2009 09:35 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
11.08.2009 09:31 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
11.08.2009 09:28 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 r.
11.08.2009 09:25 Rb-33 sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
11.08.2009 09:21 Rb-31 sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

1 2 następna