Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.11.2021 10:16 Ogłoszenie dotyczące zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 r
19.11.2021 11:42 Zestawienie stanowisk zgłoszonych w procedurze konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pabianickiego na rok 2022 przeprowadzonych w dniach 2 - 11 listopada 2021 r.
15.11.2021 15:16 Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób fizycznych, trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej w 2021 r.
09.11.2021 10:15 Wyniki konsultacji projektu Programu współparcy na rok 2022
02.11.2021 14:18 Ogłoszenie o konsulatcjach projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2022.
25.10.2021 14:29 Ogłoszenie o konsulatcjach projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
19.10.2021 13:53 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pabianickiego w roku 2022
16.03.2021 09:41 Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2021
02.03.2021 10:20 Podział i wysokość dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 r.
23.02.2021 10:34 Ogłoszenie dotyczące powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2021 rok
01.02.2021 15:07 Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2021 r.
01.02.2021 15:05 Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
26.01.2021 10:00 Informacja o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 roku.
07.12.2020 15:20 Zestawienie stanowisk zgłoszonych w procedurze konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pabianickiego na rok 2021 przeprowadzonych w dniach 27 listopada - 4 grudnia 2020 r.
27.11.2020 13:14 Ogłoszenie o konsulatcjach projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2021.
24.11.2020 16:51 Ogłoszenie dotyczące zatwierdzenia wyników konkursu ofert na realizatora w latach 2021-2023 programu polityki zdrowotnej "Dofinansowanie do leczenia niepłodności...".
18.11.2020 13:19 Ogłoszenie dotyczące zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
18.11.2020 10:24 Wyniki konsultacji projektu Programu współparcy na rok 2021
16.11.2020 14:00 Ogłoszenie dotyczące powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
13.11.2020 11:25 Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób fizycznych, trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej w 2020 r.
03.11.2020 11:17 Ogłoszenie o konsulatcjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
29.10.2020 11:00 Konkurs ofert na wybór realizatora w l. 2021-2023 Programu Polityki Zdrowotnej pn. "Dofinansowanie do leczenia niepłodności..." oraz w sprawie powołania komisji konkursowej
25.08.2020 15:46 Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2020 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia
28.02.2020 10:45 Podział i wysokość dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 r.
24.02.2020 15:49 Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2020 r.

1 2 3 4 następna