Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2018 10:51 Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
12.01.2018 12:06 Informacja o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r.
16.11.2017 13:42 Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób fizycznych, trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej
22.03.2017 15:10 Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia
28.02.2017 13:24 Podział i wysokość dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r.
23.02.2017 10:13 Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku
01.02.2017 08:42 Ogłoszenie naboru kandydatów do komisji konkursowej w zakresie ochorny i promocji zdrowia w 2017 r.
01.02.2017 08:40 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
12.01.2017 15:52 Informacja o naborze wniosków na uzyskanie dotacji za zasadnie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r.
10.11.2016 12:08 Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób fizycznych, trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej
24.10.2016 11:51 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozazrządowymi na rok 2017
22.03.2016 14:52 Informacja w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert i przyznania dotacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia
01.03.2016 10:21 Podział i wysokość dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 r
27.01.2016 13:31 Ogłoszenie naboru kandydatów do komisji konkursowej w zakresie ochorny i promocji zdrowia w 2016 r.
27.01.2016 13:26 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
15.01.2016 14:06 Informacja o naborze wniosków na uzyskanie dotacji za zasadnie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 r.
18.11.2015 12:28 Lista nagrodzonych i wyróżnionych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
28.10.2015 13:32 Wyniki konsultacji projektu Programu współparcy na rok 2016
13.10.2015 12:14 Ogłoszenie o konsulatcjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
17.03.2015 15:42 Informacja w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert i przyznania dotacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia
27.02.2015 12:23 Podział i wysokość dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 r
25.11.2014 12:29 Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek na 2015
16.02.2015 14:37 Wynik rozliczeń dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku
29.01.2015 10:33 Ogłoszenie naboru kandydatów do komisji konkursowej w zakresie ochorny i promocji zdrowia w 2015 r.
29.01.2015 10:28 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

poprzednia 1 2 3 4 następna