Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.08.2021 08:56 Konsultacje społeczne – w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczególnych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli w szkołach lub placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pabianicki oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
03.08.2021 08:54 Konsultacje społeczne – w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/389/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki
18.05.2020 15:02 Konsultacje społeczne - zmiana uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2020
15.11.2019 14:18 Wyniki konsultacji - projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
04.11.2019 14:29 Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020
04.11.2019 14:16 Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2020
22.10.2019 11:22 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2020
16.08.2019 14:41 Wyniki konsultacji - w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/389/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki, zmienionej uchwałą Nr II/12/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 listopada 2018 r. oraz uchwałą Nr XI/73/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 6 czerwca 2019 roku.
06.08.2019 16:40 Konsultacje społeczne - w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/389/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki, zmienionej uchwałą Nr II/12/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 listopada 2018 r. oraz uchwałą Nr XI/73/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 6 czerwca 2019 roku.
03.06.2019 15:08 Wyniki konsultacji –w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/389/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki, zmienionej uchwałą Nr II/12/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 listopada 2018 r.
23.05.2019 15:55 Konsultacje społeczne – w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/389/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki, zmienionej uchwałą Nr II/12/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 listopada 2018 r.
17.04.2019 14:50 Wyniki konsultacji – uchwała w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich oraz tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych.
08.04.2019 10:06 Konsultacje społeczne – uchwała w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich oraz tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych.
08.04.2019 10:02 Wyniki konsultacji – uchwała w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pabianicki”.
25.03.2019 15:25 Konsultacje społeczne – uchwała w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pabianicki”
27.02.2019 13:29 Wyniki konsultacji - zmiana uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na 2019
25.01.2019 15:15 Konsultacje społeczne - zmiana uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2019
29.10.2018 15:53 Wyniki kosultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek na 2019
23.10.2018 14:11 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
09.10.2018 09:47 Konsultacje społeczne projektu uchwały sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2019
08.10.2018 14:42 Konsultacje projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
18.07.2018 11:29 Wyniki konsultacji - zmiana uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2018
02.07.2018 13:50 Konsultacje społeczne projektu uchwały sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2018
13.11.2017 15:29 Wyniki kosultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek na 2018
09.11.2017 10:04 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

1 2 następna