Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2021 16:36 XXXI/221/20
27.12.2019 14:28 XIX/136/19 - uchwała budżetowa Powiatu Pabianickiego na 2020 r.
31.12.2018 11:53 III/18/18
23.03.2018 09:48 I/38/2018 - opinia dotycząca możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego w 2018 r.
28.12.2017 14:15 XLIV/306/17
05.01.2017 10:17 XXX/217/16
07.09.2016 12:43 I/130/2016 - opinia dotycząca możliwości spłaty pożyczki zaciąganej w 2016 roku
21.04.2016 12:41 I/42/2016 - opinia dotycząca możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego w 2016 r.
18.01.2016 14:28 XVII/114/15 - uchwała budżetowa Powiatu Pabianickiego na 2016 r.
05.02.2015 08:31 IV/19/15 - uchwała budżetowa Powiatu Pabianickiego na 2015 rok
21.11.2014 12:17 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021
21.11.2014 12:05 Projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok
24.01.2014 09:42 I/20/14 - opinia dotycząca prawidłowości kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu w 2014 roku
24.12.2013 11:48 LII/355/13 - Uchwała budżetowa Powiatu Pabianickiego na 2014 rok
01.07.2013 11:29 I/136/2013 - opinia dotycząca możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego w 2013 roku
28.12.2012 14:37 XXXVIII/252/12 - uchwała budżetowa Powiatu Pabianickiego na 2013 rok
06.03.2012 14:17 I/52/2012 - opinia dotycząca mozliwości spłaty kredytu długoterminowego do wysokości 5 000 000,00 zł zaciąganego w 2012 roku
28.12.2011 12:35 XXI/118/11 - uchwała budżetowa Powiatu Pabianickiego na 2012 rok
28.02.2011 13:00 I/56/2011 - opinia dotycząca możliowści sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Pabianickiego w 2011 roku
28.02.2011 12:57 I/55/2011 - opinia dotycząca prawidłowości planowanej kwoty długu jst wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Powiatu Pabianickiego lata 2011-2017
18.01.2011 10:58 IV/23/11 - Uchwała budżetowa Powiatu Pabianickiego na 2011 rok
20.01.2010 14:48 LIII/369/10 - uchwała budżetowa Powiatu Pabianickiego na 2010 rok
25.06.2010 10:47 V/27/07 - uchwała budżetowa Powiatu Pabianickiego na rok 2007
22.12.2008 11:29 XXXIV/237/08 - uchwała budżetowa Powiatu Pabianickiego na 2009 rok
11.02.2008 09:41 XIX/123/07 - uchwała budżetowa Powiatu Pabianickiego na 2008 rok