Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2015 08:57 I/142/15 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2015 r.
30.04.2015 09:30 I/52/2015 - opinia dotycząca sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2014 rok
03.02.2015 09:27 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2013 rok
20.11.2014 09:43 I/150/2014 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r.
30.04.2014 12:11 I/60/14 - opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok
23.09.2013 11:24 I/154/13 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
27.06.2013 09:47 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2011 rok
20.05.2013 12:45 I/90/2013 - w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pabianickiego za 2012 rok
07.05.2013 09:50 I/71/2013 - opinia o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2012 rok
29.04.2013 10:59 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2012 rok
09.05.2012 08:45 I/94/2012 - opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok
23.10.2012 08:30 I/184/12 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego na I półrocze 2012r.
02.11.2011 13:18 I/215/11 - opinia o informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2011 roku
07.06.2011 12:51 I/131/2011 - opinia o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2010 rok
15.05.2012 08:39 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2010 rok
25.10.2010 14:58 I/147/10 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2010 r.
23.06.2010 14:50 I/42/2010 - opinia o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2009 rok
23.06.2010 14:45 I/103/09 - opinia RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2009 roku
01.07.2009 13:08 I/23/2009 - opinia RIO o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2008 rok
24.06.2009 09:46 I/38/2008 - opinia RIO o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2007 rok
01.07.2009 13:00 I/118/08 - opinia RIO dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2008 r.
23.06.2010 14:24 I/162/07 - opinia RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2007 roku

poprzednia 1 2