Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2014 13:56 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach
03.12.2014 11:39 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim
04.11.2014 10:53 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej, Zespole Szkół Nr 2, I Liceum Ogólnokształcącym
28.10.2014 09:52 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
28.10.2014 09:49 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Pabianicach
16.10.2014 12:16 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespołach Szkół Nr 1, 2 ,3 w Pabianicach
16.09.2014 11:13 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
22.07.2014 13:33 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych im. Al. Kamińskiego w Porszewicach
03.07.2014 13:42 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach
20.06.2014 12:10 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym "Piątka" w Konstantynowie Łódzkim
16.06.2014 11:29 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach
19.05.2014 12:35 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Konstantynowie
28.04.2014 11:33 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach
11.04.2014 12:41 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
26.03.2014 10:12 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pabianicach
17.03.2014 09:59 Dokumenty z kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach
24.02.2014 10:51 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pabianicach
28.01.2014 13:33 Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domach Pomocy Społecznej w Pabianicach i Konstantynowie