Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.06.2020 21:27 ZP/17/2020/Pr.Wew Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 06-07-2020 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę obuwia roboczego BHP do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
29.05.2020 12:57 ZP/13/2020/Pr.Wew Konkurs ofert w dniu 04 czerwca 2020 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę wykładziny wraz z montażem - pomieszczenia łazienkowe z korytarzem do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. Usługa remontowa
30.03.2020 21:38 ZP/09/2020/Pr.Wew Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór odpadów komunalnych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
24.03.2020 20:43 ZP/10/2020/Pr.Wew Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH, ARTYKUŁÓW CHEMICZNYCH, ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, SYSTEMOWYCH ODŚWIEŻACZY POWIETRZA ORAZ SPECJALNYCH ŚRODKÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTU USUWAJĄCEGO ZAPACH I PLAMY MOCZU dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
24.03.2020 20:16 ZP/08/2020/Pr.Wew Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę rękawic dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
11.03.2020 19:09 ZP/10/2020/Pr.Wew Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 18 marca 2020 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
11.03.2020 18:41 ZP/09/2020/Pr.Wew Konkurs ofert na odbiór odpadów z Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
09.03.2020 21:09 ZP/06/2020/Pr.Wew Unieważnienie Konkursu ofert w celu wyboru w dniu 12 marca 2020 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
06.03.2020 13:19 ZP/08/2020/Pr.Wew Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę rękawic do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. Postępowanie dla zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
06.03.2020 10:28 ZP/06/2020/Pr.Wew Informacja o zmianie ogłoszenia w kunkursie ofert w celu wyboru w dniu 12 marca 2020 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
04.03.2020 21:56 ZP/06/2020/Pr.Wew Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 12 marca 2020 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.