Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2020 11:23 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok z dnia 23 marca 2020 r. - uzupełnienie stron
29.04.2020 15:45 I/28/2020 - opinia o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2019 rok
24.04.2020 14:35 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok z dnia 23 marca 2020 r.
27.01.2020 15:23 I/2/2020 - w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu
23.09.2019 11:04 I/108/2019 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 r.
24.07.2019 09:10 I/100/2019 - opinia RIO w Łodzi dotycząca możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Powiat Pabianicki
19.04.2019 09:13 I/39/2019 - sprpstowanie oczywistej omyłki zawartej w Uchwale Nr I/34/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku
18.04.2019 14:25 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2018 rok z dnia 25 marca 2019 r.
11.04.2019 11:20 I/34/2019 - opinia o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2018 rok
15.10.2018 13:47 I/139/2018 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2018 r.
29.05.2018 08:52 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok z dnia 26 marca 2018 r.
09.05.2018 11:04 I/55/2018 - opinia o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2017 roku
06.11.2017 15:22 I/137/2017 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2017 r.
27.04.2017 09:19 I/45/2017 - opinia o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2016 roku
27.04.2017 08:42 I/44/2017 - opinia RIO w Łodzi dotycząca możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Powiat Pabianicki
27.04.2017 08:16 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2016 rok
12.10.2016 08:47 I/160/2016 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2016 r.
04.05.2016 14:59 I/67/2016 - opinia dotycząca sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2015 rok
21.04.2016 14:07 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2015 rok
14.03.2016 14:14 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2014 rok
21.09.2015 08:57 I/142/15 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2015 r.
30.04.2015 09:30 I/52/2015 - opinia dotycząca sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2014 rok
03.02.2015 09:27 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2013 rok
20.11.2014 09:43 I/150/2014 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r.
30.04.2014 12:11 I/60/14 - opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok

1 2 następna